Jnew là đơn vị được các Nghiệp đoàn của Nhật Bản ký hợp đồng là đại diện tuyển chọn các ứng cử viên có như cầu làm việc cho các Tập đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Dưới đây là một số hình ảnh phỏng vấn tại Jnew:

Đợt phỏng vấn tháng 8/2018 của Nghiệp đoàn Nhật Bản tại Khách sạn Melia – Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Phỏng vấn và gặp gỡ Đại diện nghiệp đoàn của Nhật Bản tại Việt Nam

Phỏng vấn trực tuyến du học sinh

Buổi Phỏng vấn trực tiếp du học sinh tại Hội trường Jnew

Buổi Phỏng vấn trực tiếp du học sinh tại Văn phòng làm việc của Jnew

Phỏng vấn trực tiếp tại Khách sạn Deawoo