Ngày 20 tháng 10 năm 2018, Văn phòng đại diện của JNEW tại TP.HCM đã phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam TP. HCM tổ chức ngày hội du học cho học sinh và sinh viên toàn thành phố.

Các bạn sinh viên, học sinh tại khu vực TP.HCM đã rất nhiệt tình hướng ứng tham gia. Ngày hội du học là dịp để học sinh, sinh viên tại tp.HCM có cơ hội tiếp xúc với các chương trình du học, tăng thêm cơ hội tìm kiếm và định hướng tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh của JNEW tại ngày hội: