Với phương châm “Tìm hiểu – Kiểm tra trước khi ký hợp đồng”, Lãnh đạo của Jnew đã nhiều lần lận lội sang Nhật Bản để tìm hiểu về các đối tác trước khi ký hợp đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh về Giám đốc, Luật sưu của Jnew sang thăm và tìm hiểu về các đối tác Nhật Bản: